V souislosti s aktuálními opatřeními vlády proti šíření epidemie COVID-19 opět obnovujeme produkci v Kině Na Pleši, a to i pro veřejnost. Na akce v Kině Na Pleši se od 1. července 2020 vztahuje toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: Mimořádné opatření – zákaz a omezení provozoven a provozů služeb, s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání:

  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali
  • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže)
  • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
  • ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
  • před zahájením představení je celý prostor určený pro diváky dezinfikován průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.)
Share This