Co je vlastně smyslem benefice? Chceme více propojovat dění v nemocnici s životem v okolí. Jedním z našich cílů je otevřít kinosál Nemocnice Na Pleši veřejnosti a obohatit tak možnosti kulturního vyžití nejen pacientů, ale i obyvatel z okolí. 

 

Kinosál v Nemocnici Na Pleši

Kinosál se nachází v hlavní budově Nemocnice Na Pleši, má kapacitu cca 135 míst a využíváme jej nárazově na schůze personálu, konference a nebo na příležitostná divadelní či hudební představení.

Kinosál Nemocnice Na Pleši

Proč děláme benefici

Ačkoliv jsme soukromá nemocnice, provoz nemocnice je financován standardně ze zdravotního pojištění, pacienti tedy u nás za léčbu nic nehradí. Vlastník nemocnice nicméně investuje miliony korun do rozvoje zdravotní péče, a to jak do přístrojového vybavení, modernizace budov i lidských zdrojů.

„Ne každý asi ví, že vybudování původního Sanatoria Na Pleši v roce 1916 bylo financováno z darů veřejnosti v celkové výši téměř dvou milionů korun. Líbí se nám myšlenka, že komunita společnými silami uskuteční nějakou vizi. Spousta lidí se na nás obrací a chtějí nás podpořit, často finančně. Tak vznikl nápad na benefici,“ vysvětluje primářka onkologie Kateřina Jirsová, která přišla s ideou benefičního festivalu NaPleš!Fest.

Benefiční akcí chceme aktivizovat lokální komunitu a spojit se v konkrétní akci. Jde nám o to, aby nejen naši pacienti měli více možností na vyžití volného času, ale také o to, otevřít brány nemocnice široké veřejnosti a ukázat, že jsme instituce moderní, živoucí a že jsme tu pro všechny.

Produkce festivalu samozřejmě obnáší spoustu výdajů a našimi hlavními sponzory jsou tak především účinkující, kteří vystoupí bez nároku na honorář. Také prodejci, kteří na festivale nabídnou své zboží, se na celé akci finančně podílejí.

Share This